Apptest med språkutveckling på köpet

Vi har arbetat mycket med olika appar i svenskan.

image

Här arbetade eleverna med appen bornholmslek. De hade tidigare i grupper om två eller tre arbetat med att rimma. Nu skulle de försöka koppla första bokstavsljuden till rätt bokstav. Inte nog med att de fick övning utan de tog hjälp av varandra när de inte visste vilket ord istället för att ta talsyntesen till hjälp. Den fanns där som ett stöd men de valde i första hand att prata med sin kompis. Ett bra sätt att använda sig av språket.

 

image

image

Här fick eleverna arbeta med en app som heter Läsa och förstå. De skulle läsa två meningar som även gick att få uppläst och koppla den meningen som är rätt till rätt bild. Detta skapade mycket frågor om vissa ord som eleverna inte hört förut t.ex. blasten på moroten betyder det gröna på toppen. De fick möjligheter att samtala kring betydelsen av meningen, läsa och tänka efter. Oerhört givande.

image

Här övade vi på begreppsträning från appen Lyssna och läs. Olika bilder kommer upp och vartefter talsyntesen talar om vilken bild de ska trycka på upprepar barnen orden naturligt och skapar en turordning så alla får träna lika många gånger var. Det höll dem fokuserade under lång tid. Ett oerhört bra verktyg om man känner att man behöver träna mer på vad orden betyder.

image

 

Här arbetade vi med att avsluta en mening med rätt ord så att meningen blev förstålig. Den kommer också från Läsa och förstå. Det var den mest utmanande uppgiften av alla eftersom det krävdes att de förstod hela meningen, utan konkret bildstöd och behövde tänka efter lite extra.

Mycket intressanta upptäckter och massor av språkutveckling har dessa lektioner gett eleverna. Observera att detta har gjorts i spridda omgångar och inte på samma gång.