Rymden

Vi arbetar med rymden just nu i åk 2. Självklart arbetar vi cirkelmodellsbaserat. I fas 1 delade vi upp oss på fyra stationer där man fick göra följande:

Station 1: Se på en film från N.E om big bang.
Station 2: Höra om big bang i en sagoversion.
Station 3: Prata om tiden (sekunder, minuter, timmar, dagar, veckor, månader och år).
Station 4: Läste en faktatext om solsystemet.

Alla elever fick gå på alla stationer och vi gjorde sedan en tankekarta vad vi vet om rymden, både nya och gamla förkunskaper.

image

Därefter har vi pratat mer ingående om tid, månader, veckor, dagar samt geometriska figurer och klockan. Eleverna har även fått söka i ämnet bild efter bilderna på solsystemet och big bang. Vi har därefter tittat på filmen: Från Andromeda och till vänster samt en film gjord i iMovie av mig om atomer, solen och tyngdkraft. Eleverna har testat konceptet atom genom ett experiment som handlar om att klippa små pappersbitar. Vi har varit på Cosmonova och sett filmen: Från Pluto till Merkurius och vi samlade ner all information på blädderblock som vi lät hänga upp i klassrummet.

image

Vi har även tittat på lilla aktuellt som haft specialavsnitt om rymden, jobbat med att göra egna planeter i bilden av ballonger, tapetklister och tidningar.

image image image

Vi läser ur boken Rymdresan av Christer Fuglesang och har massor av litteratur i klassrummet om rymden. Eleverna har därefter även fått söka information i böcker från biblioteket och andra läroböcker samt på internet om solen i första hand. Vi har sedan samlat allt vi vet om solen i en tanketavla och gått igenom vad en förklarande faktatext är som gjorde att vi gick in i fas två.


image

Vi har pratat om vad som kännetecknar en förklarande faktatext, vilka språkliga ord som ingår och vad man bör ha med. I och med att vi tidigare pratat om faktatext hade eleverna redan en förförståelse till just den texttypen och behövde inga ytterligare övningar kände jag.

I fas tre skrev vi en gemensam faktatext om solen. Därefter fick eleverna producera antingen en egen faktatext om solen eller skriva av den redan befintliga texten. De flesta valde ändå att skriva en egen text.

image image image image

Vi arbetar i book creator för att göra en egen bok (arbetssättet är valt av eleverna) och nästa planet på schemat är Merkurius. Eleverna kommer få skriva texten själva efter att vi samlat all information i en tanketavla utan att gå tillbaka till fas två eller tre för att utforska hur väl orienterade de är i att skriva en förklarande faktatext. Behöver det repeteras är det bara att gå tillbaka och göra detta om behovet uppstår. Längre fram kommer vi även att arbeta med problemlösning relaterat till rymdentemat.

Mottagarna för denna bok kommer att vara både föräldrar och andra elever i skolans läs- och skrivprojekt (som jag kan dela med mig av i ett annat inlägg).

Ämnen som inkluderats har varit svenska, svenska som andraspråk, matematik, SO, NO och bild. IT har även detta implementerats.

Fortsättning följer…

Bilder: Privata


Faktatext och cirkelmodellen

Jag och min kollega har pratat om hösten, läst årstidsboken och diskuterat vad som växer på hösten samt vilka djur som är vanliga då. Vi har gjort en tanketavla och eleverna har fått ställa frågor kring vad de vill veta om hösten. Detta sattes upp i klassrummet. Därefter samlades båda parallellklasserna och fick skriva på en lapp vad de ville veta mer om, djur växter eller årstiden hösten. Eleverna delades sen in i en växtgrupp, en djurgrupp och en höstgrupp. Eleverna fick samla information via böcker och internet om sitt ämne. Detta blev fas 1.

Under fas 2 tog vi fram en text om bofinken på projektorn.

image

Vi hade även gjort en mall för hur man skriver en faktatext och tittade över vad man bör ha med, hur ser den språkliga strukturen ut, vanliga ord med mera.

image

 

Därefter delades eleverna in i grupper och fick texten om bofinken samt klippa isär meningarna. Därefter skulle de återskapa texten om bofinken. Eleverna var oerhört aktiva och diskuterade. När de hade fått ihop sin text fick de en lucktext där vi tagit borta vissa ord och ibland skiljetecken för att öva på just detta. Det svåraste för eleverna var att hitta vilket ord som skulle passa in och läsa mellan raderna. Oerhört bra övningsområde.
Eleverna fick även göra en springdiktamen. Texten om bofinken sattes upp i korridoren, eleverna delades i grupper. En i gruppen skulle skriva och de andra skulle springa och läsa, komma ihåg ord, komma tillbaka och tala om orden för den som skrev. Självfallet fick den som skrivit bli avlöst. Vår resurs i klassen stod ute i korridoren och hjälpte till för de som behövde hjälp med att hitta i texten eller läsa ett ord. Därefter gick vi igenom den riktiga texten och jämförde med texterna vi hade. Vi diskuterade vad vi glömt och varför det var viktigt att just det ordet eller det skiljetecknet skulle vara där.

Så kom vi till fas tre. Vi skulle skriva en gemensam faktatext och utgå ifrån mallen vi hade om faktatexten. Eleverna gav förslag och jag skrev. Vi gick hela tiden tillbaka och gjorde justeringar. Eleverna sa ett flertal gånger att de förstod upplägget av en faktatext. Den gemensamma texten sattes upp i klassrummet brevid mallarna för faktatext och förebilderna om bofinken. Detta skickades även hem i veckobrevet.

image

Väl i fas 4 behövde eleverna en hel del vägledning och påminnelse om rubrik, vad är t.ex. en fladdermus, hur ser den ut och så vidare. Många upplevde detta svårt att hålla reda på allt. Detta är ett bra tecken på att elverna reflekterar över inlärningsprocessen och får öva sig på det som de upplever är svårt.

image

image

image

image

image

När eleverna var klara i båda klasserna fick de sitta i grupper och vara expert på sitt område. I varje grupp fanns det en person som pratade om hösten, en annan som pratade om sin växt och en tredje som pratade om sitt djur. De fick ha texterna som stöd. Därefter var det dags att dela detta med andra på skolan. Tid bokades i annan årskurs och eleverna begav sig ut för att föreläsa om sitt område. En del valde att göra en tellagamigubbe så de själva slipper stå och prata och andra valde att själva stå framme och läsa upp sin text. Innan de gick ut i andra årskurser fick de presentera sitt område för klassen som kom med konstruktiv feedback.

Bild: Privat