Faktatext och cirkelmodellen

Jag och min kollega har pratat om hösten, läst årstidsboken och diskuterat vad som växer på hösten samt vilka djur som är vanliga då. Vi har gjort en tanketavla och eleverna har fått ställa frågor kring vad de vill veta om hösten. Detta sattes upp i klassrummet. Därefter samlades båda parallellklasserna och fick skriva på en lapp vad de ville veta mer om, djur växter eller årstiden hösten. Eleverna delades sen in i en växtgrupp, en djurgrupp och en höstgrupp. Eleverna fick samla information via böcker och internet om sitt ämne. Detta blev fas 1.

Under fas 2 tog vi fram en text om bofinken på projektorn.

image

Vi hade även gjort en mall för hur man skriver en faktatext och tittade över vad man bör ha med, hur ser den språkliga strukturen ut, vanliga ord med mera.

image

 

Därefter delades eleverna in i grupper och fick texten om bofinken samt klippa isär meningarna. Därefter skulle de återskapa texten om bofinken. Eleverna var oerhört aktiva och diskuterade. När de hade fått ihop sin text fick de en lucktext där vi tagit borta vissa ord och ibland skiljetecken för att öva på just detta. Det svåraste för eleverna var att hitta vilket ord som skulle passa in och läsa mellan raderna. Oerhört bra övningsområde.
Eleverna fick även göra en springdiktamen. Texten om bofinken sattes upp i korridoren, eleverna delades i grupper. En i gruppen skulle skriva och de andra skulle springa och läsa, komma ihåg ord, komma tillbaka och tala om orden för den som skrev. Självfallet fick den som skrivit bli avlöst. Vår resurs i klassen stod ute i korridoren och hjälpte till för de som behövde hjälp med att hitta i texten eller läsa ett ord. Därefter gick vi igenom den riktiga texten och jämförde med texterna vi hade. Vi diskuterade vad vi glömt och varför det var viktigt att just det ordet eller det skiljetecknet skulle vara där.

Så kom vi till fas tre. Vi skulle skriva en gemensam faktatext och utgå ifrån mallen vi hade om faktatexten. Eleverna gav förslag och jag skrev. Vi gick hela tiden tillbaka och gjorde justeringar. Eleverna sa ett flertal gånger att de förstod upplägget av en faktatext. Den gemensamma texten sattes upp i klassrummet brevid mallarna för faktatext och förebilderna om bofinken. Detta skickades även hem i veckobrevet.

image

Väl i fas 4 behövde eleverna en hel del vägledning och påminnelse om rubrik, vad är t.ex. en fladdermus, hur ser den ut och så vidare. Många upplevde detta svårt att hålla reda på allt. Detta är ett bra tecken på att elverna reflekterar över inlärningsprocessen och får öva sig på det som de upplever är svårt.

image

image

image

image

image

När eleverna var klara i båda klasserna fick de sitta i grupper och vara expert på sitt område. I varje grupp fanns det en person som pratade om hösten, en annan som pratade om sin växt och en tredje som pratade om sitt djur. De fick ha texterna som stöd. Därefter var det dags att dela detta med andra på skolan. Tid bokades i annan årskurs och eleverna begav sig ut för att föreläsa om sitt område. En del valde att göra en tellagamigubbe så de själva slipper stå och prata och andra valde att själva stå framme och läsa upp sin text. Innan de gick ut i andra årskurser fick de presentera sitt område för klassen som kom med konstruktiv feedback.

Bild: Privat

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*