Challenging learning

Dags för ytterligare en föreläsning från BETT. Den här föreläsningen heter; Challenging Learning och hölls av James Nottingham. Egentligen skulle Martin Renton hålla i den men på grund av förhinder tog Nottingham över som jobbat tillsammans med Martin Renton. Jag har berättat om James i detta inlägg tidigare.

”Nästa vecka ska vi ha ett test. Nu behöver vi veta vad vi redan vet, ett förkunskapstest.”
James menar med detta uttalande för att göra framsteg krävs utrymme för att lära in.
De som behöver mer hjälp behöver också mer undervisning, därför behöver man känna av elevernas kunskapsinhämtande. Oavsett om elever behöver mer hjälp eller inte så behöver de arbeta med en uppgift/ett tema och ofta i syfte att hela tiden förbättra den.
Om vi har ett test på 10 frågor och eleven har fyra fel så ligger utvecklingen i att de hade sex rätt och därifrån ska vi bygga deras självförtroende vidare så de kan förbättra sitt resultat från sex rätt till exempelvis åtta rätt nästa gång.

James lyfte också att 80% av feedbacken som eleverna får varje dag kommer från andra elever. Åttio procent av den informationen är felaktig. Det är viktigt att eleverna lär i ett socio-kulturellt perspektiv men läraren behöver vara närvarande för att stötta upp, dementera, bekräfta och lyfta diskussionerna eller arbetet. Elever kan inte lämnas helt själva i grupparbeten och/eller fria arbeten.

”Fråga eleverna: innan ni kom till skolan lärde ni er massor. Hur gjorde ni då? Svaret blir oftast att de försökte, de fick öva.”

James pratade även mycket om the pit och hur vi skulle få upp eleverna därifrån bildligt sett. Oftast har de en sak klar för sig och vi pratar om något i skolan och de faller ner i hålet av frågor och förvirring. Ibland rusar vi pedagoger på och lämnar eleverna i hålet med alla frågor. Vi behöver stanna upp, reda ut alla frågor, be dem hitta svar och utmana dem. Vi behöver lära dem att reda ut problemen för att kunna ta sig upp ur gropen och återgå till klarhet för att därefter gå vidare till nästa ämne. Vi behöver lära eleverna hur de ska tänka och detta genom att ta ner dem i gropen men med stöttning se till att de tar sig upp fast för egen maskin.

Egna reflektioner:
En mycket tänkvärd föreläsning. Det som jag fastnade för och som relateras till språkutvecklingen var det här med att eleverna behöver arbeta med en uppgift eller ett tema ofta eller under en längre period för att kunskapen ska befästas. Detta beskriver även Pauline Gibbons i sin bok Stärk språket, stärk lärandet. Vår läroplan, lgr 11, förespråkar ämnesintegration för att eleverna ska få en större behållning av kunskaperna. Dessutom nosar James även på entreprenöriellt lärande som även det står med i lgr 11. James pratar om att eleverna hamnar i ”the pit” och vikten av att vi behöver ta oss ner dit, reda ut allt fast de gör detta på egen hand med stöttning av läraren och klättrar upp igen. Detta är en del av entreprenöriellt lärande. En givande och intressant föreläsning, dock utan bilder.