Språkutveckling och ämnesintegration med musik

 

Jag vill lyfta vår musiklärare Marianne och hennes fantastiskt språkutvecklande lektion med 6AB.

Marianne började lektionen med att repetera musikens hus: puls, tempo, taktart, rytm, melodi, ackord m.m. För varje ord och begrepp förklarade hon ordet för eleverna. Marianne gled även in på fjärdedelstakt och åttondelstakt och uppmuntrade eleverna att klappa takten för att få en förståelse för skillnaden och hur en takt ter sig. Hon fanns som en stöttepelare hela tiden. Marianne satte sedan igång musik som eleverna sedan fick klappa takten till hela tiden med ledning och stöttning av henne själv. Vid ett tillfälle fick eleverna ställa sig upp och stampa rytmen för att uppfatta skillnaden mellan takt och rytm. Marianne stöttade upp genom att själv visa med kroppen men också genom att be eleverna själva att berätta vad som händer. Eleverna fick diskutera sig fram till vad och hur rytmen förändras till. Marianne tog tillfället i akt att repetera vad rytm är för att sedan gå över till att variera rytmen.

Hon gick sedan över till melodi och vad det var. Hon uppmuntrade en elev att spela ett ackord och samtidigt förklara vad eleven gjorde på ett så kallat musikspråk.

Marianne använde även för gruppen kognitivt utmanade frågor för att de skulle tänka till extra och hänga med på lektionen. När eleverna ombads att spela och sedan förklara vad de gjorde så bekräftade hon att de lätt kan spela det som de gått igenom på lektionen men det är svårare att förklara det och därför ägnar de så stor tid till just detta. Eleverna fick därefter välja notblad de skulle spela efter och börja spela på antingen keyboard eller gitarr.

Marianne kom även in på olika begrepp som hör till matematiken såsom varannan, km omvandlat till hastighet, multiplicera, fjärdedel, dubbelt och åttondel. Hon gled även in på svenskan genom att förklara orden i musikens hus, engelska ord som behövde översättas och idrotten när man pratar om t.ex. puls. Hon lyckades även ämnesintegrera både matematik, svenska, engelska och idrott i sitt eget ämne samt såg till att ta sig tiden till att förklara och repetera.

Ur ett språkutvecklingsperspektiv så var ämnesorden anpassade efter elevernas ålder och undervisningsnivå. Ämnesorden knöts till tidigare erfarenheter och andra ämnen där man diskuterar just detta. Målet med lektionen presenterads i början för att tydliggöra för eleverna vad de skulle fokusera på. Det fanns ett gediget och varierat material för eleverna med bildstöd och stöttning av musikläraren. Det muntliga språket var anpassat till elevernas språknivå och det gavs goda möjligheter till interaktion mellan lärare-elev med goda förutsättningar för stöttning. Marianne stöttade eleverna hela tiden genom att tala tydligt, sa samma sak på olika sätt, skrev ner på tavlan, betonade, visade med kroppen, använde bilder och så vidare. Instruktioner och förklaringar var tydliga och kroppsligt redovisade. Hon gav regelbundet feedback till eleverna och uppmuntrade dem ofta. Hon utmanade även eleverna kognitivt.

Tack Marianne och vilket trolleri det var att få se dig ämnesintegrera och jobba med språket i ditt eget ämne. Magiskt!

image

 

4 kommentarer

Kommentarrubrik

Barbro Hanson

Barbro Hanson

Marianne är en lysande pedagog, som med sin enorma kompetens och fantasi, gör det möjligt att möta varje enskild elev och skapa mening och göra det begripligt!!! Stor eloge till en pedagog som kan konsten att integrera olika ämnen - det ger kunskap!

Svara

Kommentarrubrik

Sandra Grängstedt

Sandra Grängstedt

Håller med dig Barbro!

Svara

Kommentarrubrik

Semira

Semira

Vad roligt att läsa! Tack Marianne och tack Sandra!

Svara

Kommentarrubrik

Sandra Grängstedt

Sandra Grängstedt

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*