Läs- och skrivprojekt

Jag och min kollega Veronica Johansson har lett lärarmöten under förra läsåret i språkutveckling där vi pratat mycket om bland annat cirkelmodellen och vikten av att arbeta efter denna för att utveckla språket hos eleverna. Vi utgick ifrån boken Stärk språket, stärk lärandet av Pauline Gibbons.

Under läsåret 2015/2016 ville vi fördjupa cirkelmodellen och arbetet på skolan genom ett läs- och skrivprojekt. Ursprungstanken är att arbeta med ålders- och ämnesintegrerad undervisning som leder till att elevernas språkliga kunskaper stärks, kvaliteten på elevernas egna presentationer höjs samt att självkänsla och delaktighet ökar. För att komma dit behöver eleverna få arbeta i ett socialt sammanhang men också få den individuella anpassning de behöver allt utifrån det sociokulturella perspektivet. Under och efter ett arbetsområde behöver läraren tillämpa formativ bedömning och dokumentation. Arbetet ska sedan delas med andra, helst utanför sin egna klass.

12191392_414711555399643_7375236496512683006_n

Hur fungerar då läs- och skrivprojektet?

I en klass kanske man arbetat med temat vikingarna och ämnesintegrerad undervisning har förekommit. Eleverna får då gå ut i andra klasser och redovisa sitt arbete, hur många klasser och vilka bestämmer oftast eleverna. Det gäller att eleverna tänker efter vilken mottagare just deras tema kan vara lämpligt för och hur behöver de anpassa sin redovisning för eventuell åldersnivå. Klassen som tar emot besök kan efteråt prata om redovisningen, alternativt rita, skriva eller på annat sätt redogöra tankar och idéer de precis fått från det de tagit del av. Klassen behöver inte arbeta med ett tema för att redovisa, de kan lika gärna få läsa böcker för yngre elever eller läsa upp en dikt de har skrivit. Syftet är helt enkelt att arbetsområdet som man arbetat med ska bli meningsfullt, motiverande, begripligt och hanterbart.

F-4 har pilotstartat projektet under det här läsåret och under nästa läsår kommer 5-6 att invigas i projektet. Hos F-4 har fyrorna redovisat för treorna om sitt vikingaprojekt, treorna har besökt förskoleklasserna för att prata om sin första skoldag, tvåorna har redovisat rymden för förskoleklasserna, ettorna, treorna och fyrorna, tvåorna har redovisat sina djur och växter för ettor, treor och fyror,  förskoleklassen har besökt tvåorna för att prata om sin svampar och fåglar samt att tvåorna har haft högläsning för förskoleklasseleverna. Det har varit hög aktivitet på att dela med sig.

Syns det någon utveckling på elevernas språkliga kunskaper, kvaliteten på presentationerna, självkänslan och delaktigheten?

Ja. Vad gäller språkutvecklingen upplever lärarna att eleverna lär sig nya ämnesspecifika ord, de får ta emot och ge feedback och genrer och ämnesövergripande arbetssätt blir mer synliggjort. Vad gäller presentationer så blir eleverna mer trygga och bekväma i att redovisa. Vad gäller självkänslan och delaktigheten så ökade självsäkerheten hos eleverna genom att få gå ut och dela med sig av sina arbeten, de yngsta vågade sig ut i andra klasser och det fick upp ögonen för eleverna att det är viktigt att öva sig innan. Eleverna växer i sina egna och andras ögon och ingen anser att man är bättre än någon annan utan alla tar till sig den kunskap som de delar med sig av.

12356789_423405724530226_444586390901886041_o

Det bästa är ändå att samhörigheten har ökat i klasserna då arbetena blir synliggjorda och vi får se mer av klasserna än när alla håller sig i sina klassrum.

Läs- och skrivprojektet följs upp under terminerna och utvärderas i slutet av läsåret. Eftersom detta är vårt första år och vi redan ser positiva resultat så kommer läs- och skrivprojektet att fortskrida framöver. Otroligt spännande.

12316389_10153446977413773_7378752644060461039_n

 

 

 

 

 

 

4 kommentarer

Kommentarrubrik

Jimmy Askelius

Jimmy Askelius

Ni har gjort ett grymt jobb! Otroligt skönt med kollegor som kan hjälpa och stötta en i sin utveckling samt se hur bra eleverna utvecklar sina förmågor och kunskaper!

Svara

Kommentarrubrik

Sandra Grängstedt

Sandra Grängstedt

Tack Jimmy!

Svara

Kommentarrubrik

Veronica

Veronica

Så kul att läsa hur det har gått, roligt med all utveckling som skett. Ni är mer än välkomna till vår klass även om vi inte (ännu) är delaktiga i projektet. Bra jobbat!

Svara

Kommentarrubrik

Sandra Grängstedt

Sandra Grängstedt

❤️

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*