Two stars and a wish

Jag besökte Henrik som hade svenska i en av femmorna. Henrik berättade att de arbetat en del med formativ bedömning och eleverna fick förklara vad det begreppet innebar. Efter det så berättade eleverna att de tidigare fått läsa en beskrivande text som de sedan skulle avsluta. På den här lektionen skulle eleverna läsa upp sina texter. De som lyssnade skulle ge feedback till den som läste genom att säga det som var bra och ge en önskan om vad som kunde förbättras, two stars and a wish. Eleverna som lyssnat gav feedback på både innehåll, läsning vad gäller hastighet, inlevelse och tydlighet samt hur texten upplevdes. Eleven som läst upp sin text antecknade för att ta till sig detta i vidare arbeten.

Ur ett genrepedagogiskt perspektiv har eleverna arbetat med genren narrativ och fått en uppfattning om hur den är uppbyggd. Ur ett språkutvecklingsperspektiv får eleverna läsa upp sina egna texter som de skrivit med egna ord som är anpassade efter deras ålder. Henrik har även arbetat mycket med konjunktioner vilket syntes och hördes i elevernas texter. Eleverna har använt sina ipads i skrivningen och läst ursprungstexten ur en lärobok, Henrik använder alltså varierat arbetsmaterial. Ämnesinnehållet är anpassat efter eleverna. Det muntliga språket var anpassat och eleverna fick själva träna på att framföra muntliga presentationer både genom att de som läste fick öva på sitt sätt att framföra ett budskap men även för eleverna som gav feedback på vad de önskade att uppläsaren skulle träna mer på vilket blir en språkutveckling styrd av eleverna. Henrik fanns hela tiden med i gruppen och stöttade eleverna genom uppmuntran, påminnelser och gav ledtrådar.

Henrik öppnade även upp för diskussioner mellan sig och eleverna samt gav betänketid till de som behövde detta när feedback återkopplades. Detta är en otroligt bra aktivitet där läraren håller sig i bakgrunden genom att tidigare ha byggt en grund för eleverna och som de sedan utvecklar och bygger vidare på tillsammans genom just uppläsning och feedback. Istället för att Henrik ger återkoppling, vilket han naturligtvis också gjorde då och då, så fick eleverna vara de som styrde och Henrik var mer i bakgrunden och stöttade upp. En fantastisk insats som ger eleverna mod, självförtroende och ökad språkutveckling.

image

Tack Henrik!

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*