Röd tråd hos treorna

Jag besökte treorna på deras svenskalektion. Jag började mitt besök hos Carina som först gick igenom dagen och sedan läste högt ur läsläran; Vi läser. Carina stannade då och då upp i högläsningen och gick igenom eventuellt svåra ord eller allmän ordförståelse efter vägen. Hon betonade, vägledde och hjälpte eleverna hela tiden samt skrev upp orden på tavlan. Hon ställde även frågor på texten för att öka läsförståelsen. När högläsningen var klar så repeterade hon homonymer och synonymer, något klassen pratat om sen tidigare. Eleverna kunde förklara vad orden innebär och gav även exempel något Carina visade via tavlan samt tydliggjorde även skillnaderna på begreppen.
Här lämnade jag Carina och smög in till Theres som höll på med exakt samma sak. Vilken känsla att gå från ena parallellklassen till den andra och ändå ha med sig hela sammanhanget exakt samtidigt, otroligt häftigt! Det var som att aldrig behöva byta klassrum egentligen. Hos Theres fick eleverna sedan öppna google classroom, som de arbetar en hel del med, och göra relaterade uppgifter till det som diskuterats på lektionen (detta genomfördes även i parallellklassen). I google classroom låg dokument med tillhörande uppgifter på just begrepp, ordförståelse och läsförståelse. Ämnesinnehållet var anpassat i text och bild.

Ur ett språkutvecklingsperspektiv så var ämnesord och begrepp anpassade till elevernas ålder och undervisningsnivå. Carina och Theres använde sig av varierat material såsom tavlan, läseboken och iPad. Ämnesinnehållet anpassades till elevernas olika kompetenser i både text (högläsning, google documents) och uppgifter (google classroom, google documents). Ämnesbegrepp knöts tydligt till elevernas tidigare upplevelser och vad de tidigare gått igenom. Nya begrepp knöts tydligt till innehåll som tidigare lärts in samt upprepades och skrevs upp på tavlan. Det muntliga språket var anpassat så även tydliga instruktioner och uppgifter. Både Carina och Theres gav ledtrådar, talade tydligt, betonade och skrev ner nyckelord. Det gavs goda möjligheter till interaktion och djupgående diskussioner mellan lärare och elever, samt mellan elever kring ämnesbegreppen och uppgifterna. Eleverna fick tillräckligt med betänketid både vid genomgångar och i arbete med uppgifter. Carina och Theres hade genom tydliga genomgångar, diskussioner och uppgifter skapat en stimulerande aktivitet för att tillämpa språk- och ämneskunskaper i klassen. Dessutom integrerade Carina och Theres alla språkfärdigheter (läsa, tala, skriva, lyssna) direkt i början av lektionen, otroligt skickligt. Eleverna fick även feedback kontinuerligt från början av lektionen till slutet. En otroligt språkutvecklande lektion och helt fantastiskt att kunna gå emellan klassrummen och samtidigt kunna följa den röda tråden.

Stort tack Carina och Theres för både en inspirerande och språkutvecklande upplevelse.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*