Språkövningar från pedagogiska möten

Här kommer beskrivningar på språkutvecklande övningar när man arbetar med bland annat narrativ text (självfallet kan dessa användas utan att man arbetar med just den här genren) som personalen på Visättraskolan bland annat provade på på en av våra pedagogiska möten:

Karaktärer

Läs in er på en saga/berättelse, arbeta med sagan genom att diskutera, återberätta, skapa arbetsuppgifter och titta på film om det finns om sagan. Se till att eleverna bekantar sig med karaktärerna. När ni känner att eleverna har tillräckligt bra kännedom om sagan och karaktärerna så sätt eleverna i par. En av eleverna i elevparet ska nu föra sig och agera som en av karaktärerna. Den andra ska intervjua personen, antingen styrt eller fritt. Den som spelar en karaktär behöver inte hitta på svar utan kan svara sanningsenligt men ska föra sig som karaktären så likt som möjligt. En otroligt rolig övning som lockar till skratt och eleverna får även komma i kontakt med känslor att öva sig på att sätta sig in i en annan roll än sin egen.

Språkliga/grammatiska strukturer

Efter att ni pratat med eleverna hur en narrativ text är uppbyggd och vilken grammatik som krävs (detta kan varieras från stor bokstav och punkt till substantiv, adjektiv och verb till konjunktioner och djupare grammatik) ge eleverna en kortfattad version av sagan (om sagan inte är flera sidor lång och kan få plats på ett A4 så behöver den inte sammanfattas). Instruera eleverna att först individuellt leta efter grammatiska strukturer som ni berättar vilka de är. Ska eleverna leta efter stor bokstav och punkt samt substantiv så berätta det. Eleverna får markera i texten. Efter en stund så be eleverna att sitta två och två och markera i texten.

Citat från en av lärarna: ”Först när man satt själv blev det oförståeligt men när vi fick sitta två och två så började man se det på ett annat sätt och hittade fler och fler ord och man såg nya strukturer man tidigare inte sett. Så häftigt! Det här måste man ju jobba mer med!”

OBS! Lärarna fick ett professionellt språk att arbeta med och större omfång såsom aktionsprocesser, nominalgrupper, evaluernade språk, specifika deltagare osv.

Nominalgrupper och indirekt tal

Lärarna fick även sitta i två olika grupper delat på F-6. Ena gruppen fick arbeta med nominalgrupper, att beskriva ett substantiv. De fick en bild på en häxa och skulle beskriva häxan: Jag ser en ful häxa. Jag ser en ful och arg häxa. Jag ser en ful, arg och kutryggig häxa osv.

Andra gruppen fick öva på att omsätta indirekt tal till direkt tal för att se skillnaden.

Vi kom även i gemensamma diskussioner in på att man kan färgsätta olika ordklasser för att det ska bli enklare för eleverna. Både Karlstadmodellen och Montessori har färgsättningar för just detta. Om man vill läsa mer om karlstadmodellen så klicka här.

Är man intresserad av Montessorimaterial finns det här.

Även de Bonos hattar kom på tal och om dessa kan du läsa här.

Lycka till!

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*