Besök i vår förberedelseklass 1-3

Jag besökte skolans förberedelseklass och blev direkt inbjuden i ring. Tina och eleverna genomförde en presentationsrunda och inkluderade mig i den. Därefter räknade de hur många de var den här dagen med hjälp av ramsräkning. Sedan gick de över och pratade om hur många som saknades. Tina visade även med siffror och olika räknesätt hur man kunde komma fram till både hur många som var närvarande men även hur många som saknades. Eleverna fick förklara hur de tänkte och även lära sig begreppet kontrollräkna. Tina bad sedan eleverna att ta fram sina läxor, lite oklarheter kring hur läxan skulle ha genomförts uppstod så Tina beslutade att byta uppgift.

Alla elever fick ställa sig upp och tillsammans sjöng vi en visa om tummen som fryser, klappade fem gånger, stampade sex gånger och snurrade tre gånger. Därefter fick de öva på rollspel och att föra en dialog utifrån när de bakade semlor veckan innan. I slutet så fick två flickor läsa upp sin dialog frivilligt. Tina stöttade upp hela tiden genom att uppmuntra dem att tänka på att tala tydligt och med varandra.

image 

I just en förberedelseklass är det av största nödvändighet att arbeta språkutvecklande och att vara hos Tina är magiskt. Ämnesord och begrepp är anpassade till elevernas ålder och undervisningsnivå. Ämnesinnehållet anpassades till elevernas olika kompetenser (t.ex. i text och uppgifter) genom att det fanns två olika svårigheter på dialogerna, en kort och en lite längre. Eleverna fick även öva på en viss typ av rollspel vilket blir en betydelsefull och språklig aktivitet. Tina knöt tydligt an till nya ämnesord och innehåll kring tidigare upplevelser och erfarenheter. Det muntliga språket är anpassat till elevernas språknivå. Tina ger även tydliga förklaringar och instruktioner så alla förstår vad de ska göra. Tina och eleverna använder sig av olika tekniker för att förtydliga ämnesbegrepp både genom gester, kroppsspråk, demonstrationer och bilder. Eleverna ges möjligheter till att använda språkliga strategier och får även översättning när språket inte räcker till, otroliga resurser som stärker upp och hjälper till med språkutvecklingen. Tina stöttade hela tiden genom att tala tydligt, betona och visa. Tina såg även till att ställa kognitivt utmanande frågor så alla fick tänka och även ge möjlighet till att förklara. Interaktionen var stor både mellan lärare och elev och mellan elever. Eleverna gavs gott om betänketid och hade stöd av de språkliga resurserna. Tina använde sig av alla språkfärdigheterna såsom tala, lyssna, skriva och läsa. Feedback på elevernas språk gav Tina regelbundet och uppmuntrade ofta.

Stort tack Tina för besöket.

 

1 kommentarer

Kommentarrubrik

Semira

Semira

Fantastisk verksamhet som bedrivs i våra förberedelseklasser. Tina, vilken eldsjäl! Tack Sandra för den här härliga läsningen!

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*