Språkutveckling möter idrott

Jag har besökt vår ena idrottslärare Marielle som hade idrott med en av våra fyror. Eleverna samlades på mattor istället för bänkar vilket uppskattades massor av eleverna.

image

Eleverna hade eget val och hade på den här lektionen bestämt sig för att leka tjuvar i natten. Marielle tog upp på projektorn frågor som eleverna skulle diskutera med varandra om t.ex. regler och undvikande av skador. Marielle gick runt och pratade med eleverna och frågade vad de kommit fram till. Sedan hölls en återsamling där eleverna fick knyta ihop vad eleverna hade pratat om i sina smågrupper så alla fick höra vad som gällde. De pratade om att värma upp vilket eleverna själva fick ge förslag på hur de skulle värma upp och framför allt varför detta var så viktigt. Eleverna fick diskutera sig fram till vilken uppvärmning de skulle ha och det blev tunnelkull som eleverna själva fick förklara reglerna kring. Efter uppvärmningen var det dags att leka deras lek som de själva valt. Innan detta samlades eleverna i ring tillsammans med Marielle och eleverna fick förklara reglerna. Därefter fick de hjälpas åt att plocka fram materialet och under tiden diskuterade de, speciellt när de tjocka mattorna ska fram hur de ska göra. Därefter fick de leka sin lek. De hade sedan en återsamling där Marielle bedömde förståelsen av vad de tränat och ställde frågor relaterat till detta.

image

På Marielles lektion visar hon en fantastisk språkutveckling genom att använda ämnesord och begrepp som är anpassade till elevernas ålder och undervisningsnivå. Hon knyter sedan ämnesbegrepp till tidigare erfarenheter och vad de tidigare gått igenom för att skapa förförståelse och påminnelse. Hon använder ett rikt utbud av material med hjälp av projektor, mattor och kroppsspråk. Ämnesinnehållet är tydligt och anpassat samt visas på projektorn i idrottshallen. Marielle ser till att eleverna kommunicerar och har en aktiv interaktion både med varandra och Marielle. Det imponerande i detta är att Marielle arrangerar samtalen i princip som i ett klassrum där de får uppgifter som de får diskutera både i mindre grupper men även återkoppla i helgrupp. Det muntliga språket är anpassat till elevernas språknivå. Marielle såväl som eleverna förklarar tydligt de uppgifter och instruktioner som de ska göra.

Under lektionen talar Marielle tydligt, säger samma sak på olika sätt, betonar, använder bildspel och ger ledtrådar. En variation av frågetyper och kognitivt komplexa frågor ställs som till exempel vad konditionsträning är, vilken/vilka muskler tränades under deras lektion samt nämnde vad de tränat i överlag. Eleverna får tillräckligt med betänketid av Marielle som i sin tur ser till att de ökar förståelsen i samarbete med andra innan de samlas i helgrupp. Marielle ger även regelbundet feedback på elevernas yttranden både innehållsmässigt och deras arbetssätt. Det som utmärker Marielle i hennes arbete är hur hon uppmuntrar eleverna att beskriva vad de menar istället för att peka och säga: där. Det visar på en språklig feedback som är nyttig för eleverna för att utveckla språket vidare. Att i slutet av lektionen gå igenom med eleverna vad de tränat och vad de gjort under lektionen visar på en bedömning av förståelse och inlärning av ämnet.

 Tack så mycket Marielle för att jag har fått vara med på din lektion och se en fantastisk språkutveckling i det praktiska vilket blir en kontrast mot det teoretiska.

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*