Språkkonferens del 7

Jag har fått delta på en språkkonferens i två dagar och kommer här göra olika delar med återkoppling från dessa föreläsningar. Kommentera gärna! Här kommer del 7 (del 1 finns här, del 2 här, del 3 här,  del 4 här, del 5 här och del 6 här):

”Språkutveckling från grunden”

Föreläsare: Sofie Nyberg Horning

“Språk är väldigt viktigt när man har med andraspråkselever att göra.”

På Sofies skola så tog de bort läxor eftersom detta inte gav positiva resultat för skolans elever där en mycket stor del var andra språks elever.

Sofie anser att man bör blanda svenska och svenska som andra språkselever. Hon anser att språket behöver speglas. SO och NO är dessutom EXTREMT texttunga ämnen där stöttning behövs och finns det även elever med svenska som modersmål kan detta underlätta språket för de med svenska som andra språk. Viktigt att tänka på är när man tränar läsförståelse så övar många oftast bara på EN text, det är absolut inte bra eftersom de ofta är ryckta ur sina sammanhang. Plocka istället in texter från SO och NO. Detta övar begrepp, ämnesområden, lässtrategier och studieteknik.

Sofie arbetar i Malmö och har arbetat i Rosengård, som är ett otroligt flerspråkigt och mångkulturellt område. De har arbetat med Stärk språket och stärk lärandet av Pauline Gibbons och fortsatte sedan med Låt språket bära av Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring. Dessa böcker erbjuder just:

Stöttning/Scaffolding

Stödstrukturer

Genrepedagogik

 

70% av eleverna på den skolan i Rosengård, höjde sina kunskaper i flera ämnen det året.20160926_121459

Hur får man med alla lärare på tåget att arbeta språkutvecklande? Sofie startade en ny skola; Östra skolan. På Östra skolan startade 50% andra språks elever och 50% svenska som modersmål. Det var inte valbart att välja om man ville jobba språkutvecklande eller inte utan det var ett krav annars var och är det ingen idé att söka.

Östra skolan gick efter en språkutvecklande pedagogisk modell:

20160926_120126

På Östra skolan planerar man undervisningen tillsammans. Man bedömer även texterna som eleverna skrivit tillsammans samt arbetar med textförståelsen. Alla lärare oavsett ämne jobbar framför allt med att bryta ner begrepp. Hela organisationen stöttar språkutvecklingen.  De har schemalagd tid för pedagogiska diskussioner och sambedömning av gemensamma texter.

En pedagog är övergripande ansvarig för gemensam kompetensutveckling i språkutveckling. Alla deltar i en egen variant på läslyftet eftersom skolan är för liten för att delta på lyftet från skolverket.

Ett motto som finns på Östra skolan är: Testa tillsammans-våga misslyckas!

Runt om på hela skolan finns gemensamma mallar, lathundar och modeller som stöd i klassrummet. De använder även GAFE för att bland annat ge respons. Cirkelmodellen används även den av ALLA lärare. De använder sig av lässtrategier och begreppskort.

20160926_120928

Östra skolan nådde inte 100% behörighet trots sitt språkutvecklande arbete det första året. De fann att de curlade för mycket med eleverna och föräldrarna (t.ex. du behöver inte sjukanmäla det kan jag göra). Var är föräldrarna i grafen? Vi i skolan pratar om att eleverna, lärarna och miljön är viktiga, men det är även föräldrarna.

De fick tänka om. De hittade de som hade behov av särskilt stöd och gav stöd, de övriga ställde de krav på. De vågade ställa krav på föräldrarna. Skolan ska inte uppfostra det ska föräldrarna göra. Problemet är att de blev ovänner med alla möjliga (t.ex. skolinspektionen) men de ansåg att de måste säga till föräldrarna att skolan är viktig. Eleverna ska inte behöva göra läxor hemma för det är skolans uppdrag men föräldrarna ska visa att skolan är viktig och inte åka på resa mitt i terminen eller liknande.

I våras uppnådde Östra skolan 100% med språkutvecklande arbete och genom att ha föräldrarna med sig.

Östra Skolans råd för att lyckas med språkutveckling:

  • Prioritera
  • Välj ut språkutvecklande aktiviteter som ger eleverna mest.
  • Skapa ramar och strukturer för hela skolan. Alla på skolan ska känna till hur man skriver olika texter.
  • Hitta digitala hjälpmedel som stöttar.
  • Acceptera att ni måste ge ifrån er tid.
  • Våga bli ovänner i arbetslagen.
  • 40 timmars arbetsvecka (har inte sommarlov, det ger mer tid).
  • Inga förstelärare (alla vill vara med och skolutveckla då ska alla få vara med).