Varför ämnesintegrera?

Ämnesintegration låter så självklart teoretiskt men är paradoxalt nog inte det rent praktiskt för många. Att ämnesintegrera klingar så flott men är inte alltid lika motiverande att ta sig för.

Jag kommer ihåg mitt första år som lärare i min årskurs etta. Överambitiös. Tog bokstavsinlärningen på absolut största allvar, likaså taluppfattningen. Jag är djupt tacksam för den struktur jag fick med mig från mina lärare på universitetet kring just detta och som har gett mig en god grund att stå på. Svenskan och matematiken. SO och NO var givetvis också viktigt men jag la krutet på svenskan och matematiken samt vikten av att ha ett ordnat socialt samspel i klassrummet. Under mitt andra år började jag bli varm i kläderna men kände att något saknades. Jag kunde inte sätta fingret på det. Vi skulle arbeta med rymden och jag fick en ingivelse. För att eleverna ska få ett så stort sammanhang som möjligt varför integrerar jag inte rymden i så många ämnena som möjligt? Jag började skissa på en planering där jag ville få in så många ämnen som möjligt för att eleverna skulle få en så bred kunskap som möjligt. Jag frågade kollegor och vänner om tips på idéer. Temaarbeten var jag inte främmande för men de temaarbetena jag deltagit i hade varit i två veckor två-tre lektioner i veckan för att sedan upphöra. Jag upplevde att det inte gav eleverna något. Jag tänkte istället att om eleverna får ett tema som löper som en röd tråd genom ämnena kommer de känna igen sig och skapa ett sammanhang.

Mina tankar är knappast revolutionerande, men jag funderade ut detta på egen hand under mitt andra år som lärare vilket la en grund för hur jag skulle komma att arbeta framöver. I temat rymden fick jag in alla ämnen och eleverna skapade en sån pass gedigen kunskap att jag motiverades att fortsätta med mitt arbetssätt. När eleverna sedan i årskurs 3 skrev nationella prov blev resultaten otroliga. Elever som tidigare haft mycket svårt, hade nu skapat sig en större kunskap. Ett sammanhang. Ett sammanhang i ett andra språk (många av eleverna hade svenska som andra språk). Ett sammanhang som hjälpte dem när de skrev nationella provet så pass mycket att resultaten tog dem långt längre än vad det hade gjort utan.

Många upplever dock att ämnesintegration tar tid och försöker improvisera längs vägen. Att ämnesintegrera tar tid. Tid som du senare kan investera i genom elevernas fördjupade kunskaper. För det är just det läroplanen förespråkar: ämnesintegration och/eller ämnesfördjupning. Läroplanen menar att:

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak­grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” s.10

Genom ämnesintegrering tar man just hänsyn till förförståelse, arbetar med språket genom ord, begrepp och grammatik samt implementerar nya kunskaper hos eleverna. Läroplanen säger även:

”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanse­ras och blir till en helhet.” s.12

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. ” s.12

Man vinner så oerhört mycket genom att ge eleverna ett helhetsperspektiv. Ibland går det inte att integrera alla ämnen, det är ok. Man måste inte det heller. Men genom att försöka integrera så många ämnen som möjligt så skapar du ett sammanhang för eleverna. I ren språkutvecklingssynpunkt så avlastar du till viss del språket för eleverna som har ett andra språk och som då har chansen att lära in kunskaper parallellt med sin språkinlärning istället för att behöva fokusera på först språket och sedan ämneskunskaper som kan bli oerhört tungt. Det är därför varje lärares ansvar att arbeta med språket i alla ämnen och det är därför vi ska arbeta ämnesintegrerat för att stödja våra elever till att utvecklas harmoniskt där lust och nyfikenhet står i fokus.

Mitt tips är att se ut ett tema, helst i SO och NO som innehåller många begrepp, och se hur du kan implementera detta i de övriga ämnena. Våga lämna läroboken. Våga prova dig fram. Våga ämnesintegration!

13 kommentarer

Kommentarrubrik

Mayssa Naje Lazem

Mayssa Naje Lazem

Håller fullständigt med dina ord som du skrev!Ämnes integration hjälper eleverna att få kunskaper på ett mycket djupare och roligare sätt. Bra skriven text med många kloka ord av en klok kollega :) /Mayssa

Svara

Kommentarrubrik

Sandra Grängstedt

Sandra Grängstedt

Kul att du känner likadant! Tack så mycket Mayssa.

Svara

Kommentarrubrik

Rebecka

Rebecka

Så mycket kloka tankar och reflektioner. Fastnade speciellt vid att våga lämna läroboken och att välja ett ämne och sedan få in så mycket som möjligt. För många känns det bakvänt, men jag tror, precis som du, att det ger eleverna en större förståelse om vi visar på hur allt hänger samman. Som sagt att vi vinner tid i slutändan.

Svara

Kommentarrubrik

Sandra Grängstedt

Sandra Grängstedt

Ja det är inget fel med läroböcker. Visst kan vi använda dem. Men jag tror inte vi behöver använda varenda sida slaviskt. Våga använda boken som komplement till vissa uppgifter eller som extra material. Det kräver lite mer som lärare att skapa eget men genom eget material kan eleverna få större behållning av kunskaperna. Lärobokstexter kan innehålla ett icke elevvänligt språk, viktigt att ta med i beräkningen. Kul att du fastnade för det. Tack Rebecka!

Svara

Kommentarrubrik

Rabia

Rabia

Bra skrivet Sandra! Du skriver om ett väldigt viktigt område som många skolor skulle behöva arbeta mer med. Jag tycker att det också ska tilläggas att det är så mycket roligare att arbeta ämnesintegrerat samtidigt som det skapar möjligheter att arbeta med temat under längre pass även om ämnena går in i varandra enligt schemat. Det är heller inte så svårt när man väl kommit in i det.

Svara

Kommentarrubrik

Sandra Grängstedt

Sandra Grängstedt

Vad roligt att det kändes matnyttigt, tack för dina fina ord! Ämnesintegration blir lättare för varje gång man genomför det, övning ger färdighet :)

Svara

Kommentarrubrik

Jimmy Askelius

Jimmy Askelius

Jättebra text Sandra! Stor igenkänningsfaktor i din utveckling från nyexaminerad till nu. Att man kände att det saknades något i sin undervisning som man inte kunde riktigt sätta fingret på men med tiden så började man göra fler och fler ämnesövergripande teman vilket i sin tur gav/ger en djupare förståelse och samhörighet för ämnena. Känns både härligt och tryggt att ha dig i vårt team😊 Tack för att du delar med dig! /Jimmy

Svara

Kommentarrubrik

Sandra Grängstedt

Sandra Grängstedt

Åh men tack Jimmy! Skönt att man kan ge igenkänningsfaktor. Viktigt! Känns härligt att vara en del av teamet OCH att få jobba med dig! Tack!

Svara

Kommentarrubrik

Vera

Vera

Alltid lika intressant att läsa dina inlägg. Du har så bra tankar och idéer som du hela tiden utvecklar. Så roligt att följa din resa! 😘

Svara

Kommentarrubrik

Sandra Grängstedt

Sandra Grängstedt

Åh utan mitt bollplank (dvs du) så hade det tagit betydligt längre tid. Tack!

Svara

Kommentarrubrik

Jessica Jansson

Jessica Jansson

Du tänker helt rätt👏🏼👍🏻Så intressant och roligt att läsa dina tankar kring undervisningens utformning. Jag har arbetat ämnesintegrering länge och finner stora fördelar med det. De flesta eleverna tycker ju som sagt att det är ett motiverande och ett roligt arbetssätt. På föräldramötet visade jag våra arbetsböcker men underströk att vi inte kommer att arbeta med varje sida utan även använda oss av annat arbetssätt och material. Vet att du är väldigt duktig på att använda kunskapsväggen. Hur tänker du när du synliggör vilka mål eleverna ska arbeta med? Väljer du ut ngr få vid varje arbetspass från alla ämnen? Eller hur tänker man smartas så det inte blir för svårt för eleverna? Jimmy ni har dragit en vinstlott till ert arbetslag!

Svara

Kommentarrubrik

Sandra Grängstedt

Sandra Grängstedt

Det märks i ditt arbete att du arbetat mycket med det och hur du/ni drar in genrer tidigt i åldrarna för att skapa förförståelse och kunskap kring hur viktigt det är. Ni gör ett fantastiskt arbete! Vad gäller kunskapsväggen: att rabbla läroplanens mål tröttar ut eleverna och språket är för svårt. Genom att ha kunskapsväggen så vet eleverna att allt som står där ska de lära sig till åk 3. Sen varje dag plockar jag ut de mål som vi ska arbeta med och sätter upp bredvid dagens schema på tavlan. Jag började med att gå igenom vad som skulle hända på lektionen och vad målet var att de skulle lära sig på den lektionen. Senare kunde jag fråga eleverna efter att jag berättat vad vi skulle jobba med vad de trodde att de skulle lära sig vilket gjorde att eleverna fick tänka till och bli mer aktiva. Man kan också göra så att när man har exempelvis matematik då går man igenom innan vad syftet med lektionen är och vad de ska lära sig. Har de sedan svenska så gör man samma sak där. Det är en smaksak. Vill man göra det ännu tydligare kan man kombinera båda. Om du önskar mer tydlighet kom förbi eller kalla på mig så ska jag vara tydligare. Kul med frågor och tankar, tack Jessica.

Svara

Kommentarrubrik

Jessica Jansson

Jessica Jansson

Tack och tackar för återkopplingen 👌🏼Ja, vi försöker vara så breda som möjligt i vår undervisning. Jag tycker precis som du att målen är för svåra att förstå för eleverna och att eleverna tröttnar. Vi har brutit ner dem till mer lättförståeliga mål för eleverna så att de förstår vad de ska lära sig. Jag brukar också fråga eleverna vad de tror att målet för lektionen är 👍🏻När de är nya så börjar jag alltid med idrotten för där har eleverna oftast tidigare erfarenhet och har lättare att koppla ihop och förstå vad målet för lektionen är. Nya mål för dig i två terminer sedan är du tillbaka hos oss på låg igen 😍

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*