Cirkelmodellen del 4

Då var det dags för eleverna att själva skapa en faktatext. Vi arbetar med landskap så eleverna ska skriva en faktatext om sitt landskapsdjur. De behöver söka information, vara källkritiska och använda en tanketavla för att samla och hålla ordning på all information. Därefter är det dags att producera en egen text. De elever jag uppmärksammat som upplever detta som svårt fick stödmallar att skriva i som en extrahjälp. Eleverna arbetar i Google classroom så eleverna vet inte vilka som har stödmallar och inte eftersom jag kan dela till specifika personer eller till en hel klass.

Vid varje tillfälle vi har att skriva så går jag igenom målen där vi då automatiskt repeterar vad struktur, interpunktion, grammatik och ämnesspecifika ord är. När eleverna är klara med sina texter behöver de be en kompis kamratbedöma texten, ge feedback för att sedan gå tillbaka och omarbeta sin text om nödvändigt. När detta är gjort går eleverna själva igenom samma kamratbedömning men utan kompisens feedback och läser igenom sin text och rättar innan de skickar in till läraren.  Jag ger feedback en gång och eleverna får chans att ändra. Därefter när texten skickas in så är det den färdiga produkten som bedöms.

Här kommer ett smakprov på en elevtext:

Berguv

Klassifikation

Berguven tillhör familjen äkta ugglor- strigidae.

Förekomst

Berguven bor i Europa och den större delen av Asien. Berguven är en stannfågel.

Kännetecken

Berguven är Europas största uv. Den ser ut som en hornuggla men dubbelt så stor. Den har en kort stjärt,breda vingar,trubbigt huvud och örontofsar. Den är också brunaktig och har brinnande ögon. Berguvens längd är 59-73 cm. Hanen väger 1,6-3 kg och honans vikt är 2-3 kg.

Föda

Berguven äter harar,råttor,fåglar och små däggdjur.

Livscykel

Den är dräktig i en månad och kan få 2-3 ungar.

Övrigt

På latin heter den ibis aquilae.

Önskar ni läsa fler faktatexter följ gärna vår blogg.

Cirkelmodellen tar tid men är väl värd att använda för att eleverna ska skapa förståelse. Vi anser det för självklart att eleverna redan kan, men alla kan inte. Faktiskt långt fler är osäkra än vad vi tror och vi behöver skapa situationer för dem där de får träna. Som ni kunnat läsa hade jag en uppfattning om vad eleverna skulle kunna innan och det visade sig vara felaktigt. Jag kan inte garantera att ALLA är med på hur faktatexter skrivs men jag vet att alla lärt sig och fortfarande lär sig längs vägen. Det ger mig en bättre uppfattning om vem eller vilka som kanske behöver lite mer träning fortsättningsvis. Våga prova och framförallt…Våga låt det ta tid! Stressa inte.

Lycka till!