Karusellen

I fyran har vi i två veckor jobbat med ordklasserna; substantiv, verb, adjektiv och konjunktioner. Även tidsord har vi varit inne på och berört.

Bild tillhör Visättraskolan

  

Tanken är att vi ska skriva sagor så småningom. Vi har övat oss med hjälp av cirkelmodellen för att bryta ned en berättande text. Vi har arbetat med fornnordiska sagor kring asagudarna för att sedan fördjupa oss i den vikingatida sagan om Styrbjörn Starke. Vi har tidigare sett över sagans struktur. Efter det skrev vi ut sagan. Alla elever fick ett exemplar av sagan i pappersform. Vi ringade sedan in ordklasserna, en i taget, med olika färger för varje ordklass i kombination med att vi bearbetade ordklassernas syfte.

Efter att alla ordklasser ringats in läste vi upp texten men utelämnade varje ordklass åt gången. Det gav en konkret förståelse för hur viktiga orden är i en text.

Eleverna kom fram till följande:

  1. Texten blir oförståelig utan substantiv och verb.
  2. Texten går att förstå utan adjektiv men det skapas inga inre bilder och en saga utan adjektiv skulle bli tråkig.
  3. En text utan konjunktioner går att förstå men meningarna blir konstiga.

Därefter fick eleverna göra en språkövning kallad: Karusellen.

Eleverna blev indelade i sex grupper på sex stationer. På de sex stationerna skulle man komma på så många ord man kunde beroende på ordklass. På station ett skulle man komma på så många adjektiv som möjligt, på nästa så många substantiv som möjligt osv. På en station skulle de göra en mening med ett substantiv, ett adjektiv, ett verb, en konjunktion och ett tidsord i. Eleverna hade en minut på sig på varje station sen bytte gruppen station och fortsatte där förra gruppen slutade.

Bild tillhör Visättraskolan

 

Övningen går att variera på olika sätt. Titta gärna på Visättraskolans IKT sida för inspiration.

Lycka till!