Ordförråd och skönlitteratur

De senaste veckorna har det självklara blivit en uppenbarelse för mig; vikten av att arbeta med ordförrådet och vilket stöd skönlitteratur kan ge både språket och ämnena i skolan.

I min klass arbetar vi med medeltiden och läser Bröderna Lejonhjärta som bland annat har kopplingar till just det ämnesområdet. Mitt fokus har varit att arbeta med lässtrategierna eftersom behovet är stort för detta.

Innan vi började med boken fick eleverna reflektera kring framsidan, läsa baksidestexten och prata om författaren. Därefter läste jag de första två kapitlen högt och ”tänkte högt” samtidigt som jag använde lässtrategierna. Inför kapitel 2 hade jag även tagit ut svåra ord och skrivit en förklaring till dem. Därefter fick eleverna i grupper blanda korten och börja med att para ihop begrepp med förklaring. Efter det skulle eleverna dela in orden i substantiv, verb, adjektiv och övrigt. Eftersom vi nyss arbetat med ordklasserna vill jag skapa ordning i elevernas ordförråd och bad dem därför att sortera in orden under rätt grupp. Svårt men också mycket givande.

Eleverna fick sedan med sig boken hem för att läsa med syfte att träna läsflytet. Utöver det hade de även fått skriva ner fem ord som de tyckte var svåra, sammanfatta vad de läst, skriva ner en fråga som de undrat över till kapitlet och berätta om en av bilderna. Detta hade vi redan gjort i klassen genom att jag väglett och guidat dem igenom kapitlen samtidigt som jag använt strategierna, så eleverna hade fått en hel del förkunskaper.

Kapitel 3 fick eleverna läsa i grupper och samtidigt fick alla grupper strategikort som de kunde ta hjälp av vid behov. De uppmuntrades att stoppa vid svåra ord och att öva på strategierna för att ta reda på ordets betydelse. De fick återigen samma typ av läxa som tidigare kapitel.

Inför kapitel 4 läste jag högt och använde strategierna genom att tänka högt igen. I det kapitlet fanns det inte lika många svåra ord så jag valde att inte göra någon övning till det här kapitlet.

Kapitel 5 fick eleverna läsa i grupper men innan hade jag tittat igenom de svåra orden jag trodde skulle bli svåra. De fick begrepp, förklaring och bilder till de ord som gick att ha bilder till. Eleverna fick blanda allt och sedan försöka para ihop bild, begrepp och förklaring. Därefter fick de läsa i mindre grupper. Om de tycket att de placerat något ord felaktigt fick de ändra under läsningens gång. Orden jag valt ut var mycket riktigt svåra. Eleverna kunde, med hjälp av övningen innan, direkt titta om ordet fanns med i uppgiften som jag gett dem. Detta gjorde att de fick en direkt förklaring och kunde fortsätta läsningen. Visst dök det upp fler ord på vägen som var svåra och givetvis skulle de ta reda på vad de betydde, men läsningen underlättades avsevärt eftersom de flesta orden redan hade skapat en förförståelse.

Eleverna hade sedan två kapitel i läsläxa och då enbart att träna läsflyt eftersom det var ganska mycket att läsa.

Det som gav ringar på vattnet och som gjorde att jag fick en fantastisk känsla inombords var när elever som har eller har haft svårt med läsningen fått en större begreppsförståelse genom att sitta och gå igenom de svåra orden och att våga stoppa när de inte förstått. Man märkte också att i mindre grupper vågade de försöka läsa på ett helt annat sätt. De fick en förståelse vilket underlättade för dem när orden sen dök upp i andra sammanhang och de med stolthet faktiskt kunde delta från att tidigare ha suttit tysta. Till exempel när vi läste i historieboken dök ordet kammare upp och det hade det redan gjort i Bröderna Lejonhjärta. De elever som glömt bort ordet kunde stoppa och fråga varpå andra kunde berätta ordets betydelse och eleverna då kom ihåg att det hade vi ju läst i Bröderna Lejonhjärta.

Eller elever som aldrig velat läsa högt förut (ingen tvingas i min klass) helt plötsligt vill läsa högt inför hela klassen och då inte bara några meningar utan en halv sida i historieboken. Helt fantastiskt!

Det är så viktigt att arbeta med ordförrådet och att begreppsförståelsen hos eleverna. Motivera, berätta varför det är viktigt och uppmärksamma när det blir positivt. Jag är så otroligt stolt över mina elever och vad de åstadkommer varje dag. Det är fantastiskt att få vara lärare och se dessa framsteg.

På återläsning…

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*