Varierade prov

Det pratas en hel del om varierad undervisning. Till viss del pratar man om varierade bedömningsformer. En varierad undervisning är viktigt för att eleverna ska orka med att fokusera. Hjärnan slutar ta in information efter 20-30 min. Då kan kroppen behöva röra på sig för att få ny energi. Därav är det otroligt viktigt att undervisningen är varierande så eleverna orkar ta in information. Att sitta still och arbeta med en och samma uppgift/bok under lång tid är med andra ord inte givande. Alla lär heller inte in på samma sätt och därför behövs variation för att alla elever ska kunna ta till sig informationen på bästa sätt.

Varierade bedömningsformer är också otroligt viktigt. Undervisningen speglar ju vad eleverna lärt sig och hur de lärt sig. Men vi får också tänka att vi har elever med olika svårigheter, alla kan inte lära in på samma sätt, inte heller kan de prestera på samma sätt och ska heller inte bli bedömda utifrån en och samma mall.

Det absolut vanligaste sättet att bedöma elever på är genom prov med ett korrekt svar eller redovisning. Det förekommer givetvis andra bedömningsformer men det är vanligast enligt min erfarenhet. Finns det andra typer av bedömningsformer? Javisst. Nedan följer förslag:

Hemprov

Eleverna får ta med sig frågor hem och skriver provet hemma. De får använda boken, internet, föräldrar, syskon med mera. Är inte detta fusk? Nej, här gäller det att blanda frågorna med slutna och öppna frågor. Eleverna ska ges möjlighet att analysera och reflektera vilket ger dig som lärare en uppfattning om hur grundläggande, goda eller mycket goda kunskaper eleven har i ämnet och som också anges i kunskapskraven. Eleverna får också den tid de behöver hemma i en miljö de känner sig trygg i. Hemprovet behöver givetvis gås igenom och diskuteras efteråt.

 

Tankekarta

Tankekartor kan användas som språkliga strategier för elevernas att lära, minnas och förstå. Omvänt kan man låta eleverna få ha med sig tankekartorna på proven. På så viss får de hjälp med nyckelorden och får en stöttning för sitt språk.

 

Prov utifrån elevernas frågor

När man börjar med ett nytt tema t.ex. medeltiden så kan man fråga eleverna vad de redan kan och vad de vill veta mer om. Under arbetets gång återkopplar ni till deras frågor och om ni fått svar på dem. Dessa frågor kan sedan återkomma på provet. Då känner eleverna igen frågorna.

 

Möjlighet till fusklapp

Ge eleverna i uppgift att skriva fusklappar inför ett prov. Det finns bara en regel. Lapparna måste vara så små att läraren inte kan se dem. Det gäller att eleverna verkligen har fått ordentligt med kött på benen kring ämnet för på lapparna kan det bara stå nyckelord.

 

Uppsats

Om ni arbetar med länder kan eleverna få ett varsitt land tilldelat sig för att sedan bli informerade om att en fiktiv person kommer att hälsa på dem från just det här landet. De ska själva hitta på namn på personen, fundera ut hur de ska kunna kommunicera med varandra om man inte kan deras språk, varför den här personen kommer på besök och berätta om landet. På så vis får man in fakta på ett roligt sätt. Detta går givetvis att kombinera i all oändlighet även inom andra områden.

 

Det är inget fel på traditionella prov med slutna frågor men det ger inte alla elever en rättvis chans om det är en bedömningsform som man ofta använder sig av. Jag vet själv hur det var när jag gick i skolan och skulle ha matematikprov. Jag avskydde matte från mellanstadiet upp till högstadiet. Jag förstod helt enkelt inte. Jag fick till och med gå på sommarmatte på sommarlovet vilket var pest och pina. I gymnasiet hamnade jag i en mindre grupp om 10 personer och med en lärare. Läraren gav sig inte förrän vi alla förstod. Äntligen började matte vara roligt. När det var dags för nationella proven peppade han oss och mötte upp oss i korridoren innan provet och gav pepp. Under provet stängde min hjärna ner helt och jag lämnade in provet med enbart några uppgifter ifyllda. Jag blev så nervös och låste mig. När min lärare fick se mitt prov mötte han upp mig i korridoren och frågade vad som hade hänt. Han visste ju att jag egentligen kunde. Han gav mig en ny chans. Han gav mig 16 frågor. Jag fick ha tre fel. Vi satt tillsammans och jag fick förklara hur jag tänkte i lugn och ro. Jag hade ett fel! Jag blev alltså godkänd. Detta sporrade mig till att vilja läsa matte B. Där testades vi  med delprov och ett större prov i slutet av kursen. Vi hade då en annan lärare än den läraren jag hade haft i matte A. Jag fick ett poäng ifrån att få väl godkänt. Den lilla poängen avgjorde mitt betyg och jag fick godkänt fast jag hade skrivit väl godkänt på alla andra delprov som vi haft. Nationella provet får inte avgöra ett betyg men det väger väldigt tungt. Ganska orättvist när det kommer till elever som kan men som blir så oerhört nervösa att de låser sig och sedan får ett lägre betyg än vad de kanske är värda. För jag var värd det där väl godkända betyget. Jag var så peppad att läsa matte C! Jag som alltid avskytt matte och verkligen haft stora svårigheter i ämnet ville läsa matte C. Men på grund av att mitt betyg drogs ner så tappade jag lusten och läste aldrig matte C.

Tänk då vad viktigt det är att ge våra elever varierade bedömningsformer och en varierad undervisning. Det är lite mer jobb för läraren men det är så värt det. Och jag kommer fortfarande ihåg det som det var igår hur min mattelärare peppade mig i gymnasiet och det är otroligt viktigt för motivationen och hoppet.

På återläsning…


Insikter, tankar och nya ideer

Tillbaks efter ett halvårs föräldraledighet. Nu är det dags att kavla upp ärmarna och arbeta med det språkutvecklande arbetet på skolan både i klass och tillsammans i kollegiet. Jag har upptäckt att när man haft en paus får man nya glasögon, tankar, insikter och idéer inför sitt uppdrag.

Insikter så här långt är följande:

 • Ord och begrepp är något vi i ännu högre utsträckning behöver jobba med generellt på alla skolor. Givetvis jobbar vi med ord och begrepp redan men en vanlig missuppfattning är att bara för att man förklarat ordet så har kunskap befästs. Visst kan detta stämma för några elever. Vissa behöver ha mycket mer repetition. Likaså är tiden en faktor, man stannar inte upp och låter inlärningen ta tid. Jag har själv lärt mig den viktiga läxan med att ge tid. Jag blev oftast stressad av att hinna med allt som skulle hinnas med vilket gjorde att jag skyndade mig igenom uppgifter och teman där elevernas kunskap inte blev lika djup som den kunde ha blivit. Vi har en gedigen läroplan och man kan lätt känna att man måste hinna med allt. Måste man verkligen det? Vilket är bäst? Kvalitet eller kvantitet? Är det inte bättre att eleverna får kunskaper som stannar kvar än glöms bort så fort temat är avklarat? Hur vi arbetar med ord och begrepp är otroligt relevant. Jag rekommenderar läsningen som finns via legilexi om ordförråd för att inspireras. Även Visättraskolans IKT-sida för språkutvecklande arbetssätt ger tips och idéer hur man kan arbeta språkutvecklande och med ord och begrepp. Den uppdateras med jämna mellanrum.

 

 • Begreppskort. Vilken övning det är! I min klass har vi kort där det på ena sidan står ett ord och på den andra förklaringen till ordet. Eleverna får sedan gå runt och berätta förklaringen för varandra och deras kamrater ska då försöka komma fram till vilket ord det är de söker. Svarar båda rätt på varandras kort så byter man kort. Svarar en fel och en rätt byter man inga kort. Svarar båda fel byts inga kort heller. Givetvis kan du modifiera övning hur du vill. En mycket givande övning som gör att eleverna får mängder med repetition om du ser till att göra detta ofta. 

 

 • Läsförståelse är något vi aktivt måste arbeta med i klassrummet. Det är alldeles för lätt att tro att speciallärarna ska anta sig den utmaningen men det ansvaret är faktiskt vårt. I läroplanen för svenska står följande:

Kunskapskrav för åk 1:

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse.”

 

Kunskapskrav för åk 3:

“Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. “

 

Kunskapskrav för åk 6 för betyget E:

“Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.”

 

Kunskapskrav för åk 9 för betyget E:

“Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.”

Pauline Gibbons pratade om på sin föreläsning år 2016 att i de lägre årskurserna är fokuset att knäcka läskoden, öva upp ett flyt i läsningen och träna läsförståelse. Lågstadielärarna har oftast mycket god kunskap från kodknäckning till läsförståelse. Om någon elev halkar efter med läsningen och kommer till mellanstadiet utan läsförståelse pekas ofta lärarna i de yngre årskurserna ut som att de gjort ett dåligt jobb eftersom mellanstadielärarna har relativt låg kunskap i att arbeta med läsförståelse från grunden. I mellanstadiet räknar man med att eleverna kan avkoda och ha läsförståelse och faller någon elev utanför ramarna beskylls lågstadielärarna. Mellanstadielärarna blir handfallna och önskar att speciallärarna ska göra jobbet.

Men det är inte speciallärarnas jobb att fixa till läsförståelsen även om de kan hjälpa till och ge extra övningstillfällen. Men ytterst ansvarig är ändå läraren som undervisar i svenska. För som läroplanen klart och tydligt uttrycker är det ett krav för att de ska nå kunskapskraven. Språkutvecklande undervisning kan hjälpa oss på vägen när vi undervisar i läsförståelse.

Min erfarenhet är inte densamma som Gibbons men jag ser en stor osäkerhet kring HUR:et att arbeta med läsförståelse. Hur kan vi ge verktygen och motivera lärarna att använda sig av dem?

 • Individanpassning är en annan viktig insikt. Vilken effekt det ger till eleverna och möter dem där de är. Individanpassning behöver inte innebära olika läromedel utan kan helt enkelt anpassas till att vissa sidor i grundböckerna är grundläggande att göra medan andra sidor kan fungera som extrasidor. Läs samma text men de som behöver får en lite kortare och de som behöver mer utmaning får en något längre. Några exempel inom ett otroligt brett område.

 

 • Sist men absolut inte minst! Vilka superhjältar vi är som arbetar inom skolan. Allt som ofta får man trolla med knäna, bemöta alla typer av människor, förväntas ge en likvärdig undervisning till alla elever trots olika svårigheter, leva med stress osv. Alla fantastiska och engagerade lärare där ute… Ni är galet duktiga!

 

Mina insikter är baserade på olika observationer dels i media, dels i genom forskning och tills viss del även på skolan genom kollegialt utbyte men även genom min egna undervisning. Jag tycker det är oerhört intressant och det ska bli spännande att arbeta vidare med detta.

På återläsning….


Svenska eller svenska?

Borde inte alla elever läsa efter samma läroplan i Sverige? Alla ska väl ändå lära sig svenska? Jo visst ska alla lära sig det svenska språket men som med allt annat så har vi alla olika förutsättningar.

Någon som växer upp i Sverige, med båda föräldrarna som har svenska som modersmål och det svenska samhällets kulturella referensramar, behöver givetvis inte fokusera på att förstå språket utan kan koncentrera sig på innehållet och ta in ämneskunskaper utan att språket står i vägen.

Någon som kommer till Sverige i cirka 8 års åldern där föräldrarna inte talar språket och där man har helt andra kulturella referensramar behöver både lära sig språket och förstå innehållet vilket blir en dubbel utmaning. Har man inte heller samma alfabet utmanas man givetvis ännu mer.

Någon som växer upp i Sverige, med båda föräldrarna som har svenska som modersmål och det svenska samhällets kulturella referensramar, kan ändock ha en medfödd sårbarhet för språket.

Så visst ska alla lära sig det svenska språket men för att underlätta för någon som är flerspråkig så kan vissa delar i kursplanen behöva lite extra övning och andra delar inte lika stort fokus. Omvänt för någon som läser kursplanen i svenska så kan man behöva ta del av våra nordiska grannländers språk och andra minoritetsspråk istället för att fokusera på uttalet. En elev som läser kursplanen i svenska har ett enormt försprång från någon som läser svenska som andraspråk att det är helt orimligt att ha samma kursplan. En elev som tränar basket och har gjort i flera år behöver inte lägga tid på att lära sig grunderna i skolan och en som aldrig spelat basket kan inte kasta sig in i en match och förväntas briljera. Om alla ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar måste vi ta hänsyn till allas bakgrund.

Likaså är forskarna överens om att elever som är flerspråkiga behöver stärkas i modersmålet och andraspråket parallellt med varandra istället för att utesluta det. Det handlar fortfarande om att lära sig svenska. Ju starkare vårt modersmål är desto lättare är det att anamma ett nytt språk.

”Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande och stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan.” Lgr 11

Därför är det otroligt viktigt att vi som pedagoger känner till likheterna och skillnaderna i de två olika kursplanerna. På Visättraskolan har vår biträdande rektor Dounya skrivit en lathund riktat mot svenska som andraspråk där målen skiljer sig från kursplanen i svenska, vilket är ett riktmärke för lärarna att få en större uppfattning om vilka elever som behöver läsa kursplanen i svenska eller svenska som andraspråk.

Men sen när vi vet vem som ska läsa vilken kursplan hur arbetar vi med detta och är det ens viktigt? Givetvis är en språkutvecklande undervisning gynnsam för både elever som läser svenska som för elever som läser svenska som andraspråk. Det ökar även elevernas skolresultat. Att arbeta språkutvecklande innebär att man ser till att arbeta MED språket och inte enbart med innehållet.

Vi som pedagoger behöver se över läromedlen som vi arbetar med och hur väl de passar elevgruppen. Vi kan inte enbart ge eleverna en bok och sedan låta dem arbeta självständigt. I synnerhet elever som läser svenska som andraspråk behöver hjälp med att behandla innehållet, begreppen och sätta allt i ett begripligt sammanhang. Vi ska inte förenkla men vi kan välja läromedel där vi arbetar med språket men samtidigt kan låta eleverna få öva sig på innehållet, istället för att välja läromedel där språket kräver fler genomgångar och en labyrint att ta sig fram till själva förståelsen. Vi kommer alltid att få arbeta med innehållet på ett eller annat sätt och förklara begrepp men vi kan välja läromedel som underlättar utan att behöva förenkla.

Som tidigare nämnt kan eleverna behöva öva på olika förmågor i kursplanen. Ett exempel kan vara att har vi tidigare haft genomgångar och övningar med synonymer och jag som pedagog vet att några behöver öva mer och några mindre så kan jag lättare ordna med grupper. Grupperna kan färgkodas om man önskar för att eliminera utpekning. Blå grupp kan arbeta med en övning kring synonymer som inte kräver repetition, gul grupp kan arbeta med en gruppövning kring synonymer som kräver samarbete, medan grön grupp kan få repetition och genomgång av synonymer av en vuxen. På så vis kan jag ordna de elever som behöver mer övning, respektive de som behöver mer utmaning i ett naturligare sammanhang. Detta gynnar inte bara elever med ett andraspråk utan alla elever.

Så nej alla elever borde inte läsa samma kursplan då vi alla är i behov av olika stimulans i språket. Det betyder inte att någon är bättre eller sämre, det betyder bara att vi behöver öva oss på olika saker. Varför ska en elev som läser svenska lära sig grunderna i skolan när de redan har gjort det i hemmet? Varför ska en elev med svenska som andraspråk eller annan svårighet hoppa över grunderna för att den inte haft möjlighet att tillgodogöra sig det i hemmet?

Bild: Föreläsning om alternativa digitala lärverktyg och stödstrukturer vid språkstörning. Föreläsare: Erica Eklöf och Johanna Kristensson från Resurscentrum i Halmstad och Oribi i Lund.


Gästbloggar

Jag gästbloggar på Kugghjulet om individanpassning. Gå gärna in och läs.

/Sandra Grängstedt Mbalire


Varför ämnesintegrera?

Ämnesintegration låter så självklart teoretiskt men är paradoxalt nog inte det rent praktiskt för många. Att ämnesintegrera klingar så flott men är inte alltid lika motiverande att ta sig för.

Jag kommer ihåg mitt första år som lärare i min årskurs etta. Överambitiös. Tog bokstavsinlärningen på absolut största allvar, likaså taluppfattningen. Jag är djupt tacksam för den struktur jag fick med mig från mina lärare på universitetet kring just detta och som har gett mig en god grund att stå på. Svenskan och matematiken. SO och NO var givetvis också viktigt men jag la krutet på svenskan och matematiken samt vikten av att ha ett ordnat socialt samspel i klassrummet. Under mitt andra år började jag bli varm i kläderna men kände att något saknades. Jag kunde inte sätta fingret på det. Vi skulle arbeta med rymden och jag fick en ingivelse. För att eleverna ska få ett så stort sammanhang som möjligt varför integrerar jag inte rymden i så många ämnena som möjligt? Jag började skissa på en planering där jag ville få in så många ämnen som möjligt för att eleverna skulle få en så bred kunskap som möjligt. Jag frågade kollegor och vänner om tips på idéer. Temaarbeten var jag inte främmande för men de temaarbetena jag deltagit i hade varit i två veckor två-tre lektioner i veckan för att sedan upphöra. Jag upplevde att det inte gav eleverna något. Jag tänkte istället att om eleverna får ett tema som löper som en röd tråd genom ämnena kommer de känna igen sig och skapa ett sammanhang.

Mina tankar är knappast revolutionerande, men jag funderade ut detta på egen hand under mitt andra år som lärare vilket la en grund för hur jag skulle komma att arbeta framöver. I temat rymden fick jag in alla ämnen och eleverna skapade en sån pass gedigen kunskap att jag motiverades att fortsätta med mitt arbetssätt. När eleverna sedan i årskurs 3 skrev nationella prov blev resultaten otroliga. Elever som tidigare haft mycket svårt, hade nu skapat sig en större kunskap. Ett sammanhang. Ett sammanhang i ett andra språk (många av eleverna hade svenska som andra språk). Ett sammanhang som hjälpte dem när de skrev nationella provet så pass mycket att resultaten tog dem långt längre än vad det hade gjort utan.

Många upplever dock att ämnesintegration tar tid och försöker improvisera längs vägen. Att ämnesintegrera tar tid. Tid som du senare kan investera i genom elevernas fördjupade kunskaper. För det är just det läroplanen förespråkar: ämnesintegration och/eller ämnesfördjupning. Läroplanen menar att:

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak­grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” s.10

Genom ämnesintegrering tar man just hänsyn till förförståelse, arbetar med språket genom ord, begrepp och grammatik samt implementerar nya kunskaper hos eleverna. Läroplanen säger även:

”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanse­ras och blir till en helhet.” s.12

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. ” s.12

Man vinner så oerhört mycket genom att ge eleverna ett helhetsperspektiv. Ibland går det inte att integrera alla ämnen, det är ok. Man måste inte det heller. Men genom att försöka integrera så många ämnen som möjligt så skapar du ett sammanhang för eleverna. I ren språkutvecklingssynpunkt så avlastar du till viss del språket för eleverna som har ett andra språk och som då har chansen att lära in kunskaper parallellt med sin språkinlärning istället för att behöva fokusera på först språket och sedan ämneskunskaper som kan bli oerhört tungt. Det är därför varje lärares ansvar att arbeta med språket i alla ämnen och det är därför vi ska arbeta ämnesintegrerat för att stödja våra elever till att utvecklas harmoniskt där lust och nyfikenhet står i fokus.

Mitt tips är att se ut ett tema, helst i SO och NO som innehåller många begrepp, och se hur du kan implementera detta i de övriga ämnena. Våga lämna läroboken. Våga prova dig fram. Våga ämnesintegration!


Ett stort tack innan sommarlovet

Sommaren närmar sig med stormsteg, just nu kan man ju tycka att den redan är här med tanke på värmeböljan. Eftersom sommaren i princip är här så är det dags för eleverna att få sommarlov och även för oss lärare. För mig innebär detta att jag varit förstelärare i två år nu inom språkutveckling.

Jag har fått vara med om intressanta språkutvecklingsföreläsningar av otroligt kompetenta lärare. Jag har fått delta på BETT och både besökt engelska skolor som att jag fått ta del av underbara föreläsningar av bland annat James Nottingham och Torkel Klingberg. Jag har fått delta i en föreläsning av Abdul Chohan och hans arbete på Essay Academy. Jag har besökt Knutbyskolan tillsammans med försteläraren i pedagogisk utveckling för att lära oss mer om genrepedagogiken. Jag har på skolan fått tagit emot besök från bland annat Balingsnäs för att sprida inspiration om hur vi jobbar med språkutveckling på Visättraskolan. Jag har läst massor av litteratur och forskning både av Pauline Gibbons som Britt Johansson och Anniqa Sandell som James Nottingham som Barbro Vestlund.

image

Inte minst har jag fått lära mig massor av mitt arbete på skolan. Jag och försteläraren i pedagogisk utveckling har hållit i pedagogiska samtal på måndagarna där vi gjort språkutvecklande övningar, diskuterat strukturen och de språkliga dragen i en genre samt diskuterat ämnesövergripande arbete via bland annat cirkelmodellen. Vi har lyft in GAFE och arbetat i classroom för att kombinera språkutveckling och IT. Jag har gått på klassrumsbesök hos lärarna och haft givande återkopplingssamtal samt möjliggjort för lärarna att besöka varandra för att låta oss i verksamheten inspireras och ta del av varandras kompetenser. Jag har även tillsammans med biblioteksgruppen som består av mig själv och några lärare sorterat upp i biblioteket, utarbetat ett lånesystem och märkt upp böcker som legat nedpackade i lådor. Jag har även suttit i givande möten med vår biträdande chef och de andra förstelärarna på skolan där vi haft givande diskussioner hur vi ska utvecklas vidare och framåt.

Vi får heller inte glömma det läs- och skrivprojekt som jag och försteläraren i pedagogisk utveckling introducerade i höstas till F-4 som ett pilotprojekt och som har gett otroligt bra resultat. Projektet kommer inför nya läsåret introduceras även för 5-6 så hela skolan arbetar med detta. Mer om läs- och skrivprojektet kan ni läsa om här.

Hur som helst har jag fått vara med om så otroligt mycket spännande och resan fortsätter. Jag vill tacka alla fantastiska kollegor (på såväl fritids som i klasserna) som låter mig besöka dem både annonserat och oannonserat. Jag vill även tacka mina kollegor för de återkopplande samtal som vi har efter besöken men även under de pedagogiska mötena. Vi har en fantastisk kompetens på Visättraskolan och under nästa läsår hoppas jag kunna möjliggöra att lärarna går in i andra årskurser och olika ämnen. Ni har varit fantastiska!

Jag vill också tacka rektor Semira och biträdande Dounya för deras feedback och engagemang i att låta de prioriterade områdena få ta plats i verksamheten OCH att vi har tydliga arbetsbeskrivningar. Speciellt tack till Dounya som är en stor hjälp när reviderandet av våra arbetsplaner ska uppdateras.

Men mest av allt vill jag tacka Veronica Johansson, förstelärare i pedagogisk utveckling som jag haft ett nära samarbete med. Första året var det mycket svett och tårar för vilket upplägg vi skulle ha på de pedagogiska mötena, för som med allt annat måste man hitta en rutin som fungerar och det lyckades vi med. Du och jag har tillsammans besökt Knutbyskolan och livligt diskuterat genrepedagogik. Vi har tillsammans gjort en resa som varit som alla resor uppochner, med mycket arbete men alltid, alltid med humor med oss för att underlätta färden.

image

Tack så jättemycket för dessa tvår år. Nu (läs snart) tar vi semester och ses med nya krafter under läsåret 2016/2017 då jag går in på det tredje året av mitt uppdrag.

Glad sommar!


Tips på synliggörandet av strukturstegen i en narrativ text

Vi har under våra pedagogiska diskussioner på Visättraskolan pratat bl.a. om strukturstegen i en narrativ text. Lärarna har fått sitta i mindre grupper för att samtala och skriva in i documents som sedan lagts in i classroom.

Lärarna på Visättraskolan har kommit fram till riktigt bra förslag på hur man kan synliggöra strukturstegen för eleverna så därför tänkte jag här dela vad de kommit fram till för att sprida kompetens och förslag såväl för de som inte jobbar på skolan men även för den inre kretsen.

Hur synliggörs strukturstegen i en narrativ text för eleverna så den blir begriplig? 

 • Dramatisera eller rollspela en saga och ta bort t.ex. händelsen och se vad som händer. Låt även eleverna gestalta figurerna för att öva på känslohantering.
 • Läs sagor och diskutera hur sagan börjar, handlingen och slutet.
 • Visa olika typer av sagor för att visa på variation och förebilder.
 • Läs upp och visa texter som börjar med slutet för att på så vis göra dem uppmärksamma på ordningen.

image

 • Dela upp texten och sätt ut rubriker som t.ex. början, vem, var, hur, händelser och slut för att markera hur sagan är uppbyggd.
 • Kasta om delarna och se vad som händer.
 • Ta bort vissa delar ur texten, hur påverkar det berättelsen?
 • Visa filmer som börjar med slutet.
 • Lägg ut bildstöd till texten som visar strukturen och att det finns en tydlig ordning.

Hoppas detta gav inspiration till hur man kan arbeta med strukturstegen i en narrativ text.

Lycka till!


Är språket viktigt eller inte?

Jag och försteläraren i pedagogik arbetar med genrer på våra pedagogiska möten med lärarna. När vi arbetar med genrer kommer vi ofta in på hur strukturen är uppbyggd i en text och även de språkliga drag texten har.

image

(Bild: Privat)

Strukturen är oftast lättast att beskriva då den är konkret och tydlig. Det som blir lite knepigare är språket. Texter kan vara knepiga i sig att skriva för eleverna men grundkärnan är ju trots allt språket, har du inget språk blir det svårt att uttrycka sig och producera en text. Vill du å andra sidan inte producera en text utan arbeta med en instruerande genre men i rörlig bild som t.ex. i film så behöver eleverna även där språket och strukturen.

Strukturen i en specifik genre är oftast konkret och det finns många övningar för detta. Det är väldigt lätt att vi säger till eleverna att vi ska skriva faktatext och sedan godtar att eleverna använder ord som: Björnen HAR päls, björnen ÄR brun, alltså enkla satser. Detta är så klart ok om vi har elever som inte kan eller behärskar språket eller elever som t.ex. inte kan läsa eller skriva ännu. Men elever som utvecklas i sitt skriftspråk måste också ges förutsättningar i hur de kan utveckla sin text rent språkligt. Har de lärt sig strukturen blir den inte ett hinder men utvecklas inte det språkliga brister till slut texten.

Vår utmaning som pedagoger är att ge verktyg till eleverna både vad gäller struktur för en genre och språket. Elever i åk 3 t.ex. ska kunna skriva en faktatext och en berättande text. Arbetar man då i den åldern behöver vi vara väl bevandrade i genrerna och vägleda eleverna både i struktur och genom språket.

Följer vi cirkelmodellen så ingår uppgifter där vi arbetar mycket med just struktur och modeller av texter. Här har vi även chansen att implementera språket och vidareutveckla språket. Missar vi den delen så blir texten haltande. Texten kan vara ok för stunden men den kommer behöva vidareutvecklas eftersom elevernas språk stärks och då behöver de också utmanas och ges chanser till att arbeta språkutvecklande.

Det vi ofta glömmer är att språket är kulturellt bundet och det som gör det svårt att lära sig ett språk är hur väl (eller inte) du förstår kulturen till språket. Anländer vi t.ex. till Sverige behöver vi förstå kulturen i Sverige för att utveckla språket och förstå hur man uttrycker sig. I Sverige räcker det med att vi säg ett hej när vi hälsar på varandra men i andra kulturer anses det direkt oartigt om man inte först frågar hur familjen mår. Vi behöver alltså låta eleverna inte bara arbeta språkutvecklande på lektionen,utan de behöver också delta i olika kulturella sammanhang både i och utanför skolan samt lära sig att samspela med andra elever som talar språket mer flytande för att lättare kunna ta det till sig. Eleverna behöver även få olika kulturella sammanhang förklarade för sig och hur de förväntas agera och uppföra sig för att de tydligt ska kunna ta till sig detta istället för att behöva ”läsa mellan raderna”.

image (Bild: Från Visättraskolans fritidshem)

Språkutveckling är komplext men också fantastiskt roligt. Se till att leka med språket ofta med eleverna så att de inte ser det som en tyngd när de sen ska arbeta med det, detta gäller små elever som stora.

Jag vill alltså belysa vikten av hur viktigt språket är för eleverna, oavsett om vi redan tänker på det i vardagen eller inte så är det trots allt språket som binder oss samman och som i slutänden allt som oftast leder till goda relationer som är otroligt viktiga för att eleven ska utvecklas och känna tilltro till sin egen förmåga.

På språkligt återseende!


Gissa och lucktext

I måndags var det dags för språkutvecklingsgrupper igen tillsammans med lärarna som blev satta med språkövningar.

Första språkövningen gick till så att lärarna delades in i A och B grupper. A-gruppen fick gå ut i korridoren en stund medan B-gruppen sedan fick se en bild på en ren och ord de inte skulle få använda var ren, hjortdjur, samer fjäll, älg, rådjur, horn. B-gruppen skulle alltså beskriva djuret utan att använda dessa ord. A-gruppen kallades in och de fick börja beskriva. Självklart kan man försvåra och förenkla den här övningen. Då  barns första 100 ord består mestadels av substantiv och lite verb så är just beskrivningar svåra. Därför är detta bra för språket och för att förmedla någonting. Lärarna klarade givetvis detta galant.

Efter att vi läst lite om renen så fick lärarna sitta två och två och stryka under renens kroppsdelar och sedan skriva detta på tavlan som sedan skulle ner i en lucktext. Detta är bra för eleverna för att skapa en ämnesspecifik bank samt sätta in orden i ett sammanhang för att på så sätt befästa orden och kunna använda dem.

 

Prova gärna och berätta hur det gick.

Lycka till!


Språkutveckling möter idrott

Jag har besökt vår ena idrottslärare Marielle som hade idrott med en av våra fyror. Eleverna samlades på mattor istället för bänkar vilket uppskattades massor av eleverna.

image

Eleverna hade eget val och hade på den här lektionen bestämt sig för att leka tjuvar i natten. Marielle tog upp på projektorn frågor som eleverna skulle diskutera med varandra om t.ex. regler och undvikande av skador. Marielle gick runt och pratade med eleverna och frågade vad de kommit fram till. Sedan hölls en återsamling där eleverna fick knyta ihop vad eleverna hade pratat om i sina smågrupper så alla fick höra vad som gällde. De pratade om att värma upp vilket eleverna själva fick ge förslag på hur de skulle värma upp och framför allt varför detta var så viktigt. Eleverna fick diskutera sig fram till vilken uppvärmning de skulle ha och det blev tunnelkull som eleverna själva fick förklara reglerna kring. Efter uppvärmningen var det dags att leka deras lek som de själva valt. Innan detta samlades eleverna i ring tillsammans med Marielle och eleverna fick förklara reglerna. Därefter fick de hjälpas åt att plocka fram materialet och under tiden diskuterade de, speciellt när de tjocka mattorna ska fram hur de ska göra. Därefter fick de leka sin lek. De hade sedan en återsamling där Marielle bedömde förståelsen av vad de tränat och ställde frågor relaterat till detta.

image

På Marielles lektion visar hon en fantastisk språkutveckling genom att använda ämnesord och begrepp som är anpassade till elevernas ålder och undervisningsnivå. Hon knyter sedan ämnesbegrepp till tidigare erfarenheter och vad de tidigare gått igenom för att skapa förförståelse och påminnelse. Hon använder ett rikt utbud av material med hjälp av projektor, mattor och kroppsspråk. Ämnesinnehållet är tydligt och anpassat samt visas på projektorn i idrottshallen. Marielle ser till att eleverna kommunicerar och har en aktiv interaktion både med varandra och Marielle. Det imponerande i detta är att Marielle arrangerar samtalen i princip som i ett klassrum där de får uppgifter som de får diskutera både i mindre grupper men även återkoppla i helgrupp. Det muntliga språket är anpassat till elevernas språknivå. Marielle såväl som eleverna förklarar tydligt de uppgifter och instruktioner som de ska göra.

Under lektionen talar Marielle tydligt, säger samma sak på olika sätt, betonar, använder bildspel och ger ledtrådar. En variation av frågetyper och kognitivt komplexa frågor ställs som till exempel vad konditionsträning är, vilken/vilka muskler tränades under deras lektion samt nämnde vad de tränat i överlag. Eleverna får tillräckligt med betänketid av Marielle som i sin tur ser till att de ökar förståelsen i samarbete med andra innan de samlas i helgrupp. Marielle ger även regelbundet feedback på elevernas yttranden både innehållsmässigt och deras arbetssätt. Det som utmärker Marielle i hennes arbete är hur hon uppmuntrar eleverna att beskriva vad de menar istället för att peka och säga: där. Det visar på en språklig feedback som är nyttig för eleverna för att utveckla språket vidare. Att i slutet av lektionen gå igenom med eleverna vad de tränat och vad de gjort under lektionen visar på en bedömning av förståelse och inlärning av ämnet.

 Tack så mycket Marielle för att jag har fått vara med på din lektion och se en fantastisk språkutveckling i det praktiska vilket blir en kontrast mot det teoretiska.